Breadcrumb

Kansainväliset hankkeet

InterActive History -projekti tuo Karjalan museoita yhteen

Venäläis-suomalaisessa InterActive History -hankkeessa on mukana kuusi museota molemmin puolin rajaa. Karelia Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmaan kuuluva hanke käynnistyi lokakuussa 2018. Hanke toteutetaan yhteistyössä kuuden museon ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeen vastaava pääpartneri on Petroskoissa sijaitseva kulttuurialan kehittämissäätiö Creative Industries and Cultural Tourism Development Fund.

Karjalan tasavallan kansallismuseo Petroskoissa, Kurkijoen paikallishistoriakeskus, Aunuksen Etelä-Karjalan kansallismuseo, Pohjois-Karjalan museo Joensuussa, Outokummun kaivosmuseo ja Ilomantsin museosäätiö luovat hankkeessa uusia digimaailmaan integroituja museopalveluja, jotka perustuvat kulttuurisen ja historiallisen perinnön tutkimukseen ja tulkintaan.

Hankkeessa tutkimuksen ja toimenpiteiden kohteita yhdistää se, että ne ovat hävinneet kokonaan tai osittain tai ovat muuttuneet niin paljon, ettei alkuperäistä historiaa ole enää helppo tunnistaa. Aunuksessa 1600–1700-luvulla sijainnut linnoitus, Joensuun Utran entinen teollisuusyhdyskunta, Leninin aukion 1700–1800-luvun arkkitehtuuri Petroskoissa, Outokummun kaivosmuseon rinnerikastamo, Ilomantsin runonlaulajien kylät sekä Kurkijoen keskiaikainen linnoituskukkula ovat kaikki kohteita, joissa on tapahtunut mielenkiintoisia ja merkittäviä asioita.

Projektissa museot ja paikallisyhteisöt kehittävät yhteistyössä ratkaisuja, kuinka näistä kohteista olemassa olevaa historiallista aineistoa, kuvia, esineitä ja tarinoita voidaan hyödyntää järkevästi ja mielenkiintoisesti digimaailmassa. Kuinka kadonnut linnoitus rakennetaan uudestaan virtuaalimaailmassa, kuinka malmin käsittelyprosessi muuttuu kiinnostavaksi peliksi, miten kulkea runonlaulajien jalanjäljissä autenttisilla paikoilla?

Hankkeessa pyritään kiinnittämään nuorten huomiota ja kiinnostusta paikalliseen historiaan ja kulttuuriin sekä ottamaan paikallisyhteisö mukaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja edistämiseen.
Karelia Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Reetta-Mari Kellokoski, puh. 050 472 7914

Hankkeen nettisivut (englanniksi)

 

Virtual explosion – Making New Museum Experience

Joensuun museot ovat mukana kansainvälisessä hankkeessa, jonka tähtäimessä on laajentaa museotoimijoiden digitaitoja ja vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian museoiden yhteistyöverkostoja. Joensuun museoiden kanssa hankkeessa ovat mukana Riga Art Nouveau Center ja Gamla Linköping Open-Air Museum.

Hankkeessa järjestetään kaiken kaikkiaan kolme konferenssia, joista ensimmäinen pidettiin Joensuussa 23.–24.10.2018. Osallistuvat museot vertaisoppivat toisiltaan parhaita digitaalisia käytäntöjä, minkä lisäksi konferensseissa oli myös ulkopuolisia kouluttajia. Joensuun järjestämässä osuudessa oli mukana Helsingin yliopiston Mixed Reality Media Hub -tutkimusryhmä, joka perehdytti museoiden henkilökuntaa muun muassa digitaalisen palvelumuotoiluun.

Hanketta rahoittaa Nordic Culture Point. 

Virtual explosion – making new museum experiences (pdf)

Sivu arviointi ja palaute