Kansainväliset hankkeet

Osallisuutta ja etsivää kulttuuriperintöä (2022)

Joensuun museoiden Osallisuutta ja etsivää kulttuuriperintöä -hankkeessa kartutetaan vuorovaikutuksellisin keinoin tietoutta kulttuuriperinnöstä Pohjois-Karjalan alueella ja innostetaan paikallisia asukkaita osallistumaan kulttuuriperintökeskusteluun. Hankkeen aikana järjestetään kulttuuriperintöön liittyviä tilaisuuksia Pohjois-Karjalan kunnissa ja kehitetään uusia toimintamuotoja alueelliseen vastuumuseotyöhön.

Hanketta rahoittaa Museovirasto. Museoviraston rahoittamien innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Hankkeen projektikoordinaattorina toimii Reetta-Mari Kellokoski (reetta-mari.kellokoski@joensuu.fi, 050 4355 972)

Hanke Facebookissa

Hanke Instagramissa

 

Kuvakirjaset ilahduttamaan arkea

Lataa Muistojen Pohjois-Karjalaa tai kädentaitoja käsittelevä kuvakirjanen alla olevista linkeistä. Kuvakirjasiin on kerätty kuvamateriaalia runoilla ja sanonnoilla ryyditettyinä. Niitä voi hyödyntää muistelussa, opetuksessa ja ilahduttamassa arkea.

Kuvakirjaset on laadittu Kulttuuri arkeen-hankkeessa, jossa vuoden 2021 aikana vietiin kulttuurihyvinvoinnin sisältöjä kotihoidon asiakkaille. Hankkeessa olivat yhteistyössä Joensuun ja Kontiolahden kulttuuripalvelut sekä Siun Soten kotihoito.

Muistojen Pohjois-Karjala
Kädentaidot

 

Museums in Focus – äänioppaita ja museomatkailun kehittämistä (2020–22)

Joensuun museoissa on alkanut vuoden 2020 alussa Museums in Focus -hanke, jossa kehitetään Joensuun taidemuseo Onniin, Pohjois-Karjalan museo Hilmaan sekä Joensuun bunkkerimuseoon äänioppaat suomeksi, englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi. Äänioppaiden lisäksi hankkeessa kehitetään museoihin muita opasteita ja palveluita museomatkailun kehittämiseksi ja museoiden saavutettavuuden tukemiseksi.

Yhteistyöhanke Joensuun museoiden ja Petroskoissa sijaitsevan Karjalan tasavallan taidemuseon välillä on osa Karelia Cross-Border Cooperation -ohjelmaa, jota rahoittaa Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Lue lisää hankkeesta
 

InterActive History -projekti toi Karjalan museoita yhteen (2018–20)

Venäläis-suomalaisessa InterActive History -hankkeessa oli mukana kuusi museota molemmin puolin rajaa. Karelia Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmaan kuuluva hanke käynnistyi lokakuussa 2018. Hanke toteutettiin yhteistyössä kuuden museon ja Karjalan tasavallan kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeen vastaava pääpartneri oli Petroskoissa sijaitseva kulttuurialan kehittämissäätiö Creative Industries and Cultural Tourism Development Fund.

Karjalan tasavallan kansallismuseo Petroskoissa, Kurkijoen paikallishistoriakeskus, Aunuksen Etelä-Karjalan kansallismuseo, Pohjois-Karjalan museo Joensuussa, Outokummun kaivosmuseo ja Ilomantsin museosäätiö loivat hankkeessa uusia digimaailmaan integroituja museopalveluja, jotka perustuvat kulttuurisen ja historiallisen perinnön tutkimukseen ja tulkintaan.

Hankkeessa tutkimuksen ja toimenpiteiden kohteita yhdistää se, että ne ovat hävinneet kokonaan tai osittain tai ovat muuttuneet niin paljon, ettei alkuperäistä historiaa ole enää helppo tunnistaa. Aunuksessa 1600–1700-luvulla sijainnut linnoitus, Joensuun Utran entinen teollisuusyhdyskunta, Leninin aukion 1700–1800-luvun arkkitehtuuri Petroskoissa, Outokummun kaivosmuseon rinnerikastamo, Ilomantsin runonlaulajien kylät sekä Kurkijoen keskiaikainen linnoituskukkula ovat kaikki kohteita, joissa on tapahtunut mielenkiintoisia ja merkittäviä asioita.

Projektissa museot ja paikallisyhteisöt kehittivät yhteistyössä ratkaisuja, kuinka näistä kohteista olemassa olevaa historiallista aineistoa, kuvia, esineitä ja tarinoita voidaan hyödyntää järkevästi ja mielenkiintoisesti digimaailmassa. Kuinka kadonnut linnoitus rakennetaan uudestaan virtuaalimaailmassa, kuinka malmin käsittelyprosessi muuttuu kiinnostavaksi peliksi, miten kulkea runonlaulajien jalanjäljissä autenttisilla paikoilla? Pohjois-Karjalan museon osalta hankkeen projektikoordinaattorina toimi Reetta-Mari Kellokoski.

Hankkeessa pyrittiin kiinnittämään nuorten huomiota ja kiinnostusta paikalliseen historiaan ja kulttuuriin sekä ottamaan paikallisyhteisö mukaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja edistämiseen. Karelia Cross-Border Cooperation -yhteistyöohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta.

Pohjois-Karjalan museon InterActive History -hankkeessa toteuttamalle Utra ennen ja nyt -toiminnalle myönnettiin Vuoden 2020 museopedagoginen teko -palkinto. Lue lisää palkinnosta Hankkeessa toteutetut Utran mobiilioppaat ovat kaikkien käytettävissä paikasta riippumatta. Tutustu Utra-mobiilioppaisiin

 

InterActive History -hankkeen nettisivut (englanniksi)

 

Virtual explosion – Making New Museum Experience

Joensuun museot ovat mukana kansainvälisessä hankkeessa, jonka tähtäimessä on laajentaa museotoimijoiden digitaitoja ja vahvistaa Pohjoismaiden ja Baltian museoiden yhteistyöverkostoja. Joensuun museoiden kanssa hankkeessa ovat mukana Riga Art Nouveau Center ja Gamla Linköping Open-Air Museum.

Hankkeessa järjestetään kaiken kaikkiaan kolme konferenssia, joista ensimmäinen pidettiin Joensuussa 23.–24.10.2018. Osallistuvat museot vertaisoppivat toisiltaan parhaita digitaalisia käytäntöjä, minkä lisäksi konferensseissa oli myös ulkopuolisia kouluttajia. Joensuun järjestämässä osuudessa oli mukana Helsingin yliopiston Mixed Reality Media Hub -tutkimusryhmä, joka perehdytti museoiden henkilökuntaa muun muassa digitaalisen palvelumuotoiluun.

Hanketta rahoittaa Nordic Culture Point. 

Virtual explosion – making new museum experiences (pdf)

Sivu arviointi ja palaute