Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -näyttely avattu

Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -näyttely avattu

Näyttely rajoista ja niiden ylittämisestä tarjoaa katsottavaa, kokeiltavaa ja mietittävää kaiken ikäsille. Näyttelyyn oheisohjemaan kuuluu avoimia työpajoja, luentoja sekä tarinakahviloita.

Miljoonat ihmiset liikkuvat jatkuvasti paikasta toiseen, erilaisten rajojen yli. Liikkumisen syinä ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, sodat, työ- tai perhesyyt tai silkka seikkailunhalu. Lisäksi ihmiset ylittävät arjessaan erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia tai kielellisiä rajoja. Ihminen voi myös ylittää jonkin itselleen tärkeän henkilökohtaisen rajan ja käydä läpi siihen liittyvän muutoksen elämässään.

Näyttely koostuu Itä-Suomessa asuvien, sieltä pois muuttaneiden ja sinne muualta muuttaneiden ihmisten mukana erilaisten rajojen yli kulkeneista esineistä ja esineisiin liittyvistä kertomuksista. Näyttelyvieras voi tutustua näyttelyn teemoihin esineiden ja niihin liittyvien tarinoiden kautta sekä pyörittämällä onnenpyörää ja kokeilemalla itse erilaisia aktiviteetteja. Näyttelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä arjessamme läsnäolevista rajoista sekä erilaisista naapuruuksista. Uusia naapuruuksia syntyy muuttoliikkeiden seurauksena, ja monella tavalla erilaisten ihmisryhmien tasavertainen näkyminen arkipäivän elämässä monipuolistaa ajatusta ”meistä”.

Näyttelyyn kuuluu myös kevään aikana toteutettava oheisohjelma, johon kuuluu muun muassa työpajoja. Lauantaina 8.2. klo 12-14 Rajat – työpajoissa käsitellään erilaisten rajojen ylittämisen, ylittämättömyyden teemoja erilaisten ohjattujen pohdinta- ja toiminnallisten, yksilö- ja ryhmätehtävien avulla. Työpajat sopivat kouluikäisistä ikäihmisiin.

Näyttelyn järjestää Kadonnut kinnas ja muita tarinoita -hanke yhdessä Pohjois-Karjalan museon kanssa. Hanke toimii Karjalan tutkimuslaitoksessa Itä-Suomen yliopistossa 2018–2020 ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö.

Kadonnut kinnas kuva