Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuun museoille Museoviraston avustus Osallisuutta ja etsivää kulttuuriperintöä -hankkeeseen

Joensuun museoille Museoviraston avustus Osallisuutta ja etsivää kulttuuriperintöä -hankkeeseen

Joensuun museot ovat saaneet Museovirastolta avustuksen Osallisuutta ja etsivää kulttuuriperintöä -hankkeen toteuttamiseen syksyllä 2021.

Hankkeen tavoitteena on löytää ja koota yhteen maakunnasta kaikki toimijat, jotka haluavat osallistua ja vaikuttaa omaan kulttuuriperintöönsä. Maakunnan ihmisten ja toimijoiden ajatuksia ja toiveita kartoitetaan ja kuunnellaan kunnittain. Tarkoitus on, että mahdollisimman moni pääsee mukaan keskusteluun ja pystyy vaikuttamaan omaan lähiympäristöönsä sekä tutustuu lähemmin alueensa kulttuuriperintöön.

Joensuun museot eivät ole aiemmin tehneet vastaavia kuntakierroksia, joissa keskustellaan kulttuuriperintö- ja kulttuurihyvinvointiasioista. Kierrosten avulla esiin nousseiden asioiden pohjalta päästään pohtimaan, kuinka koko maakuntaa kattava kulttuuriperintösuunnitelma voidaan toteuttaa.

Museoviraston rahoittamien innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.