Maakunnan esihistoria, etusivu

Tämä sivusto on Pohjois-Karjalan museon tuottama yleisesitys Pohjois-Karjalan maakunnan esihistoriasta. Sivusto perustuu 2000-luvun alussa tehtyihin arkeologisiin inventointeihin. Sivuja päivitetään sitä mukaa, kun uutta ja merkittävää tietoa löytyy. Alueen arkeologia on jaoteltu kuntakohtaisesti aikakausien mukaan. Näin oman asuinalueen muinaisuuden erityspiirteet on helppo löytää esimerkiksi opetusta varten.  Heinävesi liittyi Pohjois-Karjalan maakuntaan vuoden 2021 alussa, joten sen osalta tietoja tullaan täydentämään myöhemmin.

Tervetuloa arkeologien jalanjäljille tutkimaan Pohjois-Karjalan esihistoriaa!

Tietoa sivuston tekijöistä