Här-är-du

Innehållspresentatör

angle-left MuseoNEXUS-hanke kehittämässä Joensuun museoiden tulevaisuutta

MuseoNEXUS-hanke kehittämässä Joensuun museoiden tulevaisuutta

Joensuun museot käynnisti huhtikuussa 2024 MuseoNEXUS-hankkeen, jonka keskiössä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Hankkeelle on myönnetty Museoviraston avustus ja sen tavoitteena on kuulla tämän monimuotoisen kohderyhmän toiveita ja odotuksia museopalveluiden suhteen. 

Joensuun museoiden arvoja ovat asiantuntijuus, monimuotoisuus, avoimuus ja rohkeus. Näistä lähtökohdista museotoimea halutaan hankkeen kautta kehittää helposti lähestyttäväksi ja vetovoimaisemmaksi kaikille käyttäjäryhmille. 

Hankkeen aikana Joensuun museot järjestää kyselyitä, keskustelutilaisuuksia sekä tapahtumia hankkeen kohderyhmän asiakaskokemuksien keräämiseksi. 

MuseoNEXUS -hanke tulee näkymään konkreettisesti myös vuonna 2025 avautuvassa Pohjois-Karjalan museossa. Museoon on varattu oma tila, jossa nuorten ja nuorten aikuisten kanssa toteutetun yhteiskehittämisen tulokset tulevat näkymään museovieraille. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös Joensuun taidemuseon perusparannuksen jälkeisten näyttelysisältöjen suunnittelussa. 

MuseoNEXUS -hanke kestää vuoden 2024 loppuun. 

Museoviraston rahoittamien innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. 

Lisätietoa: 

Projektikoordinaattori 

Niko Lankinen 

niko.lankinen@joensuu.fi 

050 528 0713