Breadcrumb

Pohjois-Karjalan museon kokoelmien yleisesittely

Pohjois-Karjalan museo taltioi kokoelmiinsa esineitä ja valokuvia omasta maakunnasta sekä Laatokan Karjalasta. Esine- ja kuvakokoelmat muodostavat museon perustan. Kokoelmia hyödynnetään museon näyttely-, julkaisu- ja opetustoiminnassa. Museo ottaa vastaan esine- ja kuvalahjoituksia tallennustoiminnan valintaperusteiden mukaisesti (ohjeita lahjoittajille). Pohjois-Karjalan museon valokuva-arkisto on avoin kaikille asiakkaille. Esinekokoelmia lainataan pääasiassa ammatillisesti hoidetuille museoille.

Kokoelmien säilymisen turvaaminen on museon tärkeä tehtävä. Museohenkilökunta huolehtii kokoelmien asianmukaisesta säilytyksestä ja käsittelystä. Esineiden ja valokuvien dokumentointi on välttämätön perustehtävä. Sen ansiosta kokoelmat ovat paremmin museon ja sen asiakkaiden käytettävissä.

Kokoelmaohjelmat

Museoiden tehtävänä on lain mukaan edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville. Tämä vuoksi museot tallentavat kokoelmiinsa otoksen ympäröivästä maailmasta. Koska museot eivät voi tallentaa kaikkea, on tallennus tehtävä suunnitellusti. Työtä helpottamaan laaditaan kokoelmapoliittisia ohjelmia, jotka ohjaavat museoiden kokoelmatyötä.

Pohjois-Karjalan museoiden kokoelmapoliittinen ohjelma 2023–2026

Yhteystiedot, kokoelmat

Pohjois-Karjalan museo Hilman ja Joensuun taidemuseo Onnin kokoelmapalvelut ovat suljettu toistaiseksi.

Erkki Matikainen
amanuenssi (esine- ja valokuvakokoelmat)
050 341 9503
erkki.matikainen@joensuu.fi