Tuupovaaran esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Elämisen ehtoja Tuupovaaralla


Elämisen ehtoja


Ihmiset elivät tuhansia vuosia metsästäen, kalastaen ja luonnosta ravintoa keräten. Metsästäjä-keräilijät tarvitsivat elääkseen laajat alueet. Pyyntikohdetta vaihdettiin vuodenaikojen ja saaliseläinten mukaan. Tämä tunnetaan ns. vuotuiskiertona. Yhteisöillä oli laajahkot nautinta-alueet, joiden sisällä liikuttiin vuodesta toiseen. Usein asetuttiin samoille, hyviksi havaituille paikoille. Koska väkeä oli vähän ja resursseja runsaasti, oli järjestelmä joustava ja toimiva. Asuinpaikat sijoitettiin pyynnin kannalta suotuisille paikoille.
 

Elämisen ehtoja Tuupovaarassa

Elämisen ehtoja Tuupovaaralla osa 2

Muinaisesta pyynnistä Tuupovaaran alueella kertovat Öllölänjärven itäpuolelta löydetyt Kuikkalammen ja Sonkajanpuron pyyntikuopat. Ne sijaitsevat hienoilla hiekkakankailla, johon ne oli helppo kaivaa. Kuoppapyynti oli pitkäikäinen perinne. Vanhimmat Suomesta tunnetut kuopat on rakennettu jo mesoliittisella kivikaudella, ja perinne jatkui pitkälle historialliseen aikaan. Yleisimmin kuopilla pyydettiin peuroja tai hirviä.

Rautakaudella elinkeino vaihtui hiljalleen pyynnistä maanviljelyyn ja karjanhoitoon. Aluksi viljely oli pienialaista. Metsästys ja kalastus säilyivät merkittävinä elinkeinoina pitkälle historialliseen aikaan saakka.