Nurmeksen esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Nurmes - jääkausi päättyy

Nurmes - jääkausi päättyy

 

Jääkauden lopulla, yli 12 000 vuotta sitten, nykyisen Itämeren altaassa lainehti Baltian jääjärvi. Jään reuna vetäytyi edelleen kohti luodetta, ja Pielisen allas kuroutui laajaksi jääjärveksi. Maa kohosi epätasaisesti, jolloin vedenpinta nousi altaan kaakkoispäässä. Lopulta vesimassat puhkaisivat lasku-uoman Uimaharjulla noin 8000 eKr. Syntyi Pielisjoki.

Pielisen altaassa suurimmat muutokset Pielisjoen synnyn jälkeen johtuvat maankohoamisesta ja kallistumisesta. Järven rantaviiva on aikojen kuluessa vetäytynyt pohjoisessa lähes 40 km Maanselältä Nurmekseen. Vedenpinta Nurmeksen korkeudella on alentunut 40 – 50 m.

Nurmeksesta tunnetaan yli 30 esihistoriallista asuinpaikkaa. Irtolöytöinä talteen saatuja esineitä on kymmeniä.

Muinaisjäännöslöydöt Nurmeksen alueella

Nurmeksen alueen kiinteät muinaisjäännökset. Kartassa Nurmeksen kunnan rajat on piirretty punaisella, muut kunnat näkyvät mustin rajoin. Nurmeksen ja Valtimon välissä on raja mustalla värillä. Oranssit pallot kertovat löydöspaikoista. Vesistöt on merkitty sinisellä.