Tohmajärven esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Jää vetäytyy Tohmajärveltä


Jää vetäytyy Tohmajärveltä


Viimeisen jääkauden loppuvaiheessa noin 12000 vuotta sitten sulamisvedet peittivät suuren osan nykyistä Tohmajärveä. Kuivaa maata paljastui jään alta lähinnä kunnan itä- ja pohjoisosissa. Jään painon poistuessa alkoi ripeä maanpinnan kohoaminen, ja kuivaa maata nousi veden alta.

Vesistöjen puolesta Tohmajärven alue jakautuu kahteen osaan. Tohmajärven vedet laskevat Tohmajokea pitkin Laatokkaan. Kunnan itäosissa virtaavalla Jänisjoen reitillä on sama kulkusuunta. Yhteys Tohmajärveltä Laatokalle on lyhyt ja suhteellisen vaivaton.

Kunnan koillisnurkka puolestaan kuuluu muinaisen Suur-Saimaan vesistöalueeseen. Yhteydet sieltä sisämaahan ovat osaltaan vaikuttaneet esihistoriallisen asutuksen muotoutumiseen. Tohmajärvi sijaitseekin Laatokan ja sisämaan asutuksen yhtymäkohdassa.

Muinaisjäännöslöydöt Tohmajärven alueella

Tohmajärven alueen kiinteät muinaisjäännökset. Kartassa Tohmajärven kunnan rajat on piirretty punaisella, muut kunnat näkyvät mustin rajoin. Oranssit pallot kertovat löydöspaikoista. Vesistöt on merkitty sinisellä.