Kiteen esihistoria

Navigaatiovalikko

Muinainen rantatörmä Kiteellä asuinpaikan alapuolella. Kuvan on ottanut Petro Pesonen vuonna 2004.

Muinainen rantatörmä Kiteellä asuinpaikan alapuolella. Asuinpaikka on kuusikossa, rinteen juurella. Kuvan on ottanut Petro Pesonen vuonna 2004.

Kitee


Kitee jääkauden jälkeen


Mannerjää vetäytyi Kiteeltä kohti luodetta runsaat 12000 vuotta sitten. Kunnan alueella lainehti vesi, mutta maan kohoamisen myötä kuivaa maata alkoi hiljalleen paljastua. Saimaan selät alkoivat kuroutua itsenäisiksi altaiksi vuoden 9000 eKr. jälkeen.

 

Epätasaisen maankohoamisen seurauksena maanpinta kallistui kohti kaakkoa. Vesi tulvi rannoille Joensuu – Ristiina -linjan kaakkoispuolella. Merkit ihmisen liikkumisesta alueella peittyivät tulvahiekkakerrosten alle. Vasta Vuoksen uoman puhkeaminen noin vuonna 3900 eKr. sai vedenpinnan vaiheittain laskemaan Kiteellä.

 

Muinaisjäännöslöydöt Kiteen alueella

Kiteen alueen kiinteät muinaisjäännökset. Kartassa Kiteen kunnan rajat on piirretty punaisella, muut kunnat näkyvät mustin rajoin. Oranssit pallot kertovat löydöspaikoista. Vesistöt on merkitty sinisellä.