Tuupovaaran esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Kivikautista asutusta Tuupovaarassa


Kivikautista asutusta


Neoliittisen kivikauden mukanaan tuoma uutuus Suomessa oli saviastioiden valmistus ja käyttö. Pohjois-Karjalan neoliittisista keramiikkalöydöistä valtaosa on tehty muinaisen Suur-Saimaan vaikutuspiiristä. Siellä yleistyi samoihin aikoihin kivikautinen kyläasutus. Kylät näkyvät nykyisin matalina painanneriveinä hiekkakankailla. Painanteet ovat jälkiä hirsirakenteisista, osittain maahan kaivetuista taloista.

Siimanpaino Tuupovaarasta

Siimanpaino

Suipon muotoinen siimanpaino Tuupovaarasta. Kuva: Pohjois-Karjalan museo

Kivikautista asutusta Tuupovaaralla osa 2

Tuupovaarasta ei tunneta kivikautista keramiikkaa tai kivikautisten talojen jäänteitä. Tämä ei tarkoita, etteikö alueella olisi liikuttu. Tuupovaaran kolmelta kivikautiselta asuinpaikalta on löytynyt kvartsiesineiden valmistamisessa syntynyttä iskujätettä, kvartsi-iskoksia, sekä palaneen luun siruja. Muutama kiviesine on myös löytynyt asuinpaikoilta.

Irtolöytöinä kunnasta tunnetaan kaksi pohjalaista kourutalttaa, jotka on aikoinaan löydetty Loitimolta. Otmenjärveltä puolestaan on löytynyt kivinen siimanpaino, jollaisia käytettiin etenkin neoliittisen kivikauden lopulla. Siimanpainon löytyminen rantavedestä selittyy luontevasti: onki on aikoinaan voinut pudota veteen kalastamisen yhteydessä. Tuupovaaran lähes kaikki tunnetut kiviesineet ovat löytyneet järvien pohjista. Kivikauden jälkeen Tuupovaaran alue on maankohoamisen seurauksena kallistunut. Näin ollen asuinpaikat ovat nykyään suurimmaksi osaksi veden alla.