Polvijärven esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Polvijärvi, 2002, Pohjanperänkangas, kk. asp. 23 17/2

Metsäaukea Polvijärven Pohjanperänkankaalla vuonna 2002.

Mesoliittinen kivikausi Polvijärvellä


Mesoliittinen kivikausi


Merkit Pohjois-Karjalan varhaisimmasta asutuksesta on löydetty Enosta, jonne ihmisiä saapui jo 8500 eKr. Polvijärvelle ihmisiä saapui ilmeisesti pian tämän jälkeen, sillä Kiskonjoen itärannalta, Kanavan Heikkilän mailta, on löytynyt useita mesoliittisiksi ajoittuvia esineitä. Alkeellisen kirveen lisäksi täältä on löytynyt ilomantsintyypin kirves sekä kirveen teelmä. Luultavasti myös Heikkilän reikäkivi ajoittuu yhtä varhaiseksi.


Sammakkovaarasta on irtolöytönä tavattu alkeellinen kirves. Mesoliittisen kauden lopulle ajoittunee myös käyräselkäinen kourutaltta, joka on löytynyt muinaisen Viinijoen suulta, Polvikosken eteläpuolelta.