Pyhäselän esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Jää väistyy Pyhäselältä

Jää väistyy ja vesistöt syntyvät Pyhäselälle


Jääkauden päättyessä runsaat 11000 vuotta sitten peitti Yoldia-meri suurinta osaa Pyhäselän alueesta. Maankohoamisen myötä maata paljastui lisää veden alta. Pian tämän jälkeen muinainen Suur-Saimaan vesistö kuroutui itsenäiseksi järveksi. Pyhäselän alueen vesistöistä pääosa sijaitsee Saimaan piirissä.

Suur-Saimaan järvivaiheessa vedenpinta oli samalla tasolla Pielavedeltä Lappeenrantaan. Maankohoaminen oli epätasaista ja maanpinta kallistui kohti kaakkoa. Vesi tulvi rannoille Joensuu – Ristiina -linjan kaakkoispuolella. Vasta Vuoksen lasku-uoman puhkeaminen noin vuonna 3900 eKr. johti vedenpintojen laskuun.

Lähes kaikki Pyhäselän kivi- ja varhaismetallikautiset asuinpaikat sijaitsivat veden äärellä. Ennen Vuoksen syntyä alueella olleet asuinpaikat ovat hautautuneet Saimaan rantojen alle. Vuoksen puhkeamisen aikaisia ja sitä myöhempiä asuinpaikkoja tunnetaan Suur-Saimaan alueelta runsaasti. Pyhäselästä näitä asuinpaikkoja tunnetaan 16.