Kiteen esihistoria

Navigaatiovalikko

Pyyntikansan elämää Kiteellä

Pyyntikansan elämää


Kiteen esihistoriallinen asutus on keskittynyt pääosin Toisen Salpausselän läntisille rinteille, muinais-Saimaan rannoille. Merkittävimmät keskittymät ovat Oriveden Muljulanselän koillisrannalla Jaamankankaalla sekä Oriveden Enanlahden ja Pyhäjärven välisen Karistajanjoen varrella. Pienempiä keskittymiä on Kiteenjärvellä, Ätäskön länsirannalla, Pyhäjärven Hiekanpäänselän pohjoisrannalla, Piimäjärvellä, Tuohtaansalossa ja Oriveden Viilniemessä.

Neoliittisen kivikauden (5000 – 1800 eKr.) ja varhaisen metallikauden (1800 – 0/300 jKr.) asuinpaikkoja tunnetaan Kiteeltä yli 40. Asuinpaikkalöydöt – kuten saviastian palaset ja kiviesineet – kertovat asutuksen jatkuneen alueella tuhansia vuosia.

Asutuspainannetta Kiteellä

Pyyntikansan elämää Kiteellä osa 2

Enanlahden Kumpuniemensuon asuinpaikalla on seitsemän asumuspainannetta eli jäännöstä osittain maahan kaivetuista taloista. Painanteisiin tehdyistä koekuopista on löytynyt tyypillistä kampakeramiikkaa. Karistajan asuinpaikan kaivauksissa vuonna 2005 löytyi runsaasti tyypillisen kampakeramiikan aikaan (4100 – 3500 eKr.) liittyviä löytöjä, kuten meripihkaa, jota ei muualta Kiteeltä ole löydetty.

 

Suurin osa Enanlahden kohteista on kivikautisia, mutta Siliänkankaan asuinpaikka lienee varhaismetallikautinen. Asikonsaaren eteläosassa sijaitsee Uitonkankaan asuinpaikka, josta on löytynyt varhaismetallikautiseksi ajoittuvaa tekstiilikeramiikkaa ja tasakantaisen kvartsinuolenkärjen katkelma.

 

Jaamankankaan Kiteen puoleisista kohteista merkittävimpiä ovat Sarvisuon ja Kyöpelinvuoren asuinpaikat. Sarvisuon kaivauksissa vuonna 1996 löytyi runsaasti varhaista asbestikeramiikkaa, hajonnut tyypillisen kampakeramiikan astia sekä punamultahauta. Asuinpaikan itäosasta on löytynyt myös varhaismetallikautista asutusta. Kyöpelinvuorella on asustettu neoliittisen kivikauden (5000 – 1800 eKr.) lopulla. Simonniemen asuinpaikka, jolta on tekstiilikeramiikkaa ja rautakuonaa, ajoittuu varhaismetallikautiseksi. Löydöt kertovat varhaisesta raudanvalmistuksesta Kiteellä.