Tohmajärven esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Rautakirves Tohmajärveltä

Rautainen kirves Tohmajärven Jokiniemeltä. Kirveen pinnassa on suojaava vaha, jonka vuoksi esine kiiltää. Kuvan on ottanut Henna Palovaara.

Rautakausi Tohmajärvellä

Rautakausi


Rautakautisen asutuksen merkkejä on tavattu Saariosta ja Tohmajärven länsirannalta. Saariossa näyttää siitepölyanalyysin tulosten perusteella, että maata olisi viljelty muutaman sadan vuoden ajan ajanlaskun alun tienoilla.

Tohmajärven Jokiniemestä on löytynyt rautakauden lopulle ajoittuva kirves. Kohteen tarkastuksessa on havaittu merkkejä maanalaisesta kiveyksestä ja hiilikerroksesta. Tämä viittaa mahdollisuuteen, että alueella olisi ollut asuinpaikka. Joitakin kilometrejä Jokiniemestä luoteeseen sijaitsee viimeistään 1400-luvulla asutettu Kemie. Kiinteä asutus näyttää näin juurtuneen myös Tohmajärven pohjoisrannalle historiallisen ajan alkuun mennessä. Järven pohjoisrannalla sijaitsee myös Piilovaara, josta paikannettiin vuoden 2019 metallinetsinnän tuloksena mahdollisesti rautakaudelle ajoittuva nuolenkärki sekä kaksi veistä.

Varhaishistoriallisen asutuksen merkkejä Tohmajärvellä on tavattu myös Saariosta ja Peijonniemestä. Alueiden tunnetut asuinpaikat lienevät historialliselta ajalta, ja Varolan ortodoksikalmisto on sitä varmasti. Tämänkin asutuksen juuria voidaan kuitenkin etsiä jo viimeistään keskiajalta.