Pohjois-Karjalan Esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Rautakauden esineitä kämmenellä

Kolme rautakautista esinettä, joista yksi on sininen helmi ja kaksi muuta ovat riipuksia. Toisessa riipuksessa on risti ja toisessa pyöreä muoto. Riipukset ovat metallisia.

Siirtyminen rautakaudelle

Siirtyminen rautakaudelle

Varsinaisen rautakauden alussa Pohjois-Karjalan esihistoriallisessa aineistossa näkyy jyrkkä muutos aiempaan. Saviastioiden valmistaminen kuihtuu, ja kiviesineet jäävät pääosin pois käytöstä. Kvartsiterien käytöstä esimerkiksi nahkojen muokkaamisessa on tietoa vielä historialliselta ajalta, joten ainakin pientyökaluja on valmistettu rautakaudella kivestä.

Osittain löytöjen vähäisyys johtuu käytössä olleista raaka-aineista. Puuta, luuta, sarvea ja nahkoja on käytetty läpi esihistorian, mutta vain poikkeustapauksissa niistä on jäänyt jälkipoville nähtävää. Soista ja rantavesistä löytyneet puusukset ovat esineryhmä, joka Pohjois-Karjalassakin kertoo ihmisen liikkumisesta rautakauden aikana. Tuupovaaralta löydetty suksi on ajoitettu 600-luvulle. Pyhäselän suksi on rautakauden lopulta. Kontiolahdelta Pielisjoen uoman tuntumasta on löytynyt useita suksen kappaleita.

Siirtyminen rautakaudelle

Siirtyminen rautakaudelle osa 2

Saviastiat eivät täysin hävinneet käytöstä rautakauden aikana, mutta esineiden sirpaleita on löydetty kovin vähän. Todennäköisesti astioita valmistettiin metalleistakin. Metallikäsittelyn mukana tullut teknologinen kehitys vaikutti saviastiamääriin: korkeammissa polttolämpötiloissa saatiin entistä kestävämpiä astioita, joiden käyttöikä oli siten aiempaa pidempi. Silti saviastioiden käyttö lienee vähentynyt huomattavasti.

Läntisessä Suomessa siirryttiin asteittain peltoviljelyyn varsinaisen rautakauden aikana. Elinkeinonmuutoksen myötä väestönkasvu nopeutui. Alkoi syntyä keskuksia, joiden tuntumassa varallisuus ja väkimäärät lisääntyivät. Tämä näkyy selvästi myös arkeologisessa aineistossa. Pohjois-Karjalassa ei merkkejä huomattavasta väestönkasvusta rautakaudella ole havaittavissa.

Varsinaiselle rautakaudelle ajoitettavia asuinpaikkoja tunnetaan maakunnasta huomattavasti varhaisempia aikoja vähemmän. Tutkimuksia Pohjois-Karjalan mahdollisista rautakautisista kohteista on toistaiseksi vähän. Tunnettuja kohteita on kymmenkunta. Lisäksi on kohteita, joiden esihistoriallisuus on epävarmaa. Yhdessä rautakautisten irtolöytöjen kanssa hahmottuu kuitenkin asutuksesta selvästi pesäkkeinen kuva. Viimevuosina yleistynyt metallinilmaisinharrastus on kasvattanut Pohjois-Karjalankin rautakautisen löytöaineksen määrää, mutta ainoastaan harvoissa tapauksissa irtainten esinelöytöjen arkeologinen konteksti on voitu määrittää kaivauksin.