Pohjois-Karjalan Esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Siitepölyanalyysi

Siitepölyanalyysi

 

Valtimon Ristijärven suhteellinen siitepölydiagrammi järven vuosilustoisesta sedimentistä tehdystä siitepölyanalyysistä.

Vaaka-akselilla värillisellä käyrällä on esitetty puiden ja joidenkin asutus- ja viljelyhistorian kannalta keskeisimmän lajiston prosenttiosuudet. Huomaa vaihtuva prosenttiasteikko vaaka-akselin alareunassa. Käyrien sisällä on esitetty valokuvin lajeja tai tyyppejä vastaavat siitepölyhiukkaset.

Vasemmalla pystyakselilla on järven pohjasedimentistä kairatun näytepatsaan syvyys, joka oli hieman yli viisi metriä. Oikealla pystyakselilla on esitetty näytepatsaan ajoitus kalenterivuosina tärkeimpien kasvillisuusmuutosten ja ihmistoiminnan merkkitasojen kohdalla. Näytepatsaan ajoitus on saatu järven sedimentistä laskettujen vuosikerrallisten lustorakenteiden avulla. Kokonaisuudessaan Ristijärven näyte kattaa yli viiden tuhannen vuoden ajanjakson.

Siitepölyanalyyttisesti tulkitut kasvillisuusmuutosten vaiheet
Ennen ajanjaksoa n. 3000 vuotta sitten Valtimolla esiintyi yleisenä kolme tuttua ja tavallista puulajia: mänty, koivu ja leppä. Näiden lisäksi alueella kasvoi nykyisin eteläisempiä puulajeja, ”jaloja lehtipuita”, kuten pähkinäpensaita, lehmuksia, jalavia ja tammia. Kuusta ei alueella vielä tässä ajanjaksossa ollut, minkä vuoksi nämä lehtipuuvaltaiset metsät olivat huomattavasti valoisampia ja maaperä multavampaa kuin tällä hetkellä.

Rääkkylä 14, Kotaniemi, 2004

Siitepölyanalyysi lightbox

Siitepölyanalyysi Pohjois-Karjalan alueen puustosta.

Siitepölyanalyysi osa 2

Kuusi leviää ja yleistyy koko Itä-Suomessa noin 5 000 vuotta sitten ja eteläisemmät puulajit väistyvät diagrammiin merkityllä muutostasolla noin 4300 vuotta sitten (2300 eKr.). Tämä metsien puulajikoostumuksen merkittävä muutos oli seurausta suurilmaston yleisestä viilenemisestä.

Kuusen leviämistä seuraavien 3 500 vuoden ajan oli Ristijärven ympäristön yleinen kasvillisuuskuva varsin vakaa. Seuraava huomattava, ja edelleenkin jatkuva, kasvillisuusmuutos oli ihmisen harjoittama maankäyttö: maanviljely ja karjanhoito. Ensimmäiset viljakasvin, todennäköisesti ohran, siitepölyhiukkaset löytyivät Ristijärven sedimentistä vuoteen 1245 ajoittuvalta näytetasolta.

Viljojen siitepölyhiukkasten suhteellinen osuus kasvaa merkittävästi 1500-luvulta alkaen. Samalla runsastuvat myös kulttuuri-indikaattorikasvien hiukkasten määrä. Näitä ovat mm. erilaiset ”rikkaruohot” (esim. pujo, voikukka) sekä ja avoimilla kaskilaitumilla viihtyvät heinä- ja ruohovartiset kasvit (mm. ruusuruoho).

Kaskiviljely oli pääasiallinen viljelyn muoto Itä-Suomessa oli noin 1800-luvun puoliväliin saakka. Ristijärven diagrammissa kaskiviljely näkyy heijastuu ennen kaikkea puulajien siitepölystösuhteiden muutoksena. Kuusen hiukkasten osuudet alenevat selvästi 1600-luvlta alkaen, sillä kaskialat raivattiin polttamalla juuri kuusen suosimille ravinteikkaille kasvupaikoille. Lisäksi kaskikierron yhä tihentyessä, ei kuusi ehtinyt enää valtaamaan entisiä kasvupaikkojaan, sillä sen uudistumisikä on varsin pitkä noin 60 vuotta. Samanaikaisesti kohoavat koivun ja lepän hiukkasten osuudet kuvastavat puulajiston muuttumista lehtipuuvaltaisemmaksi.