Kontiolahden esihistoriaa

Navigaatiovalikko

Vanhin asutus Kontiolahdella


Vanhin asutus


Pohjois-Karjalan varhaisin luonnontieteellisin menetelmin ajoitettu asutus on tavattu Enon Sarvingista, Rahakankaan asuinpaikalta. Paikka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Kontiolahden kaakkoiskulmalta.

Veden pärskeitä rantakalliolla

Vanhin asutus Kontiolahdella osa 2

Rahakankaan asuinpaikka on ajoitettu vuoden 8700 eKr. tienoille. Vaikka Kontiolahdelta ei tunneta varmuudella yhtä vanhaa asutusta, on todennäköistä, että täälläkin jo pian jääkauden jälkeen liikuttiin.

Höytiäisen itärannalla, Varparannan tien varrella, on muutamia kivikautisia asuinpaikkoja. Sijaintinsa perusteella ne voivat olla mesoliittisia. Myös järven länsirannalla on muutamia kivikautisia asuinpaikkoja, jotka saattavat ajoittua yhtä vanhoiksi. Lisäksi kunnan pohjoisosassa Pusojärvellä on yksi mahdollisesti mesoliittinen kohde.